logo
กรมธนารักษ์
Treasury Department of Sukhothai
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

Treasury Department of Sukhothai

Treasury Department of Sukhothai

treasury.skt33
ขอเชิญชวนทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดเตว็ดใน จังหวัดสุโขทัย
การใช้งานระบบ TRD SMART PAT สำหรับผู้เช่าราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ”แอปเดียว ครบทุกเรื่อง”
เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม
กรมธนารักษ์ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ผ่านหน่วยรับจองและออนไลน์ www.treasury.go.th ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
treasury.skt30
skt.treasury14
skt.treasury08
skt.treasury07
skt.treasury06
skt.treasury05
skt.treasury02