logo
กรมธนารักษ์
Treasury Department of Sukhothai
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

Treasury Department of Sukhothai

Treasury Department of Sukhothai

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี วันประสูติพระพี่นางฯ
วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566
60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำหน่ายจ่ายแลกวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ จำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
วันแม่
วันเกิด
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ครบรอบ 90 ปี กรมธนารักษ์
คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMART PAY (สำหรับผู้เช่า)
ที่ราชพัสดุน่ารู้
treasury.skt30