logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 หลัง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.391 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ที่ราชพัสดุน่ารู้
การปกครอง ดูแล ใช้ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระเบี้ยประกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMART PAY (สำหรับผู้เช่า)
แจ้งย้ายสำนักงานฯ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
งดของขวัญของกำนัล ปี 2567
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566
130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำหน่ายจ่ายแลกวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป