logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  3 มีนาคม 2558
 • กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดสุโขทัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 กุมภาพันธ์ 2558