logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขยายระยะเวลาการจองโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการสัวสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ และที่ประชุมได้มีมติให้เปิดระบบรับจองโครงการฯ จำนวน 12 แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจอบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา นั้น ทางกรมธนารักษ์จึงได้อนุมัติขยายระยะเวลาการจองโครงการฯ ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

**********************************************************************************************************************************

 

อัลบั้มภาพ

25 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เชิญชวนทำบุญออนไลน์ ไถ่ชีวิต โค - กระบือตั้งท้อง ...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 ใน...
  (siren) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมกับ คบจ.จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมชิม ช้อป...
  9 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • การเข้าใช้งานระบบ TRD SMART PAY สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ "แอบเดียว ครบทุกเรื่อง"
  8 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง