logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " จะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย โทรศัพท์หมายเลข 0 5561 1246 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rtskt@treasury.go.th และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

18 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 ใน...
  18 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนได...
  11 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1 มีสินค้าจ...
  5 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง