logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ เป็นวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งและไม่สามารถจ่ายเหรียญได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

16 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 ใน...
  18 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแ...
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนได...
  11 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง