logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

                  วันนี้ (18 กันยายน 2566) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศ และนานาประเทศ และไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

                  ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

                   ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๗๒ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ทั้งสองข้าง

                   ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
                  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
                  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
                   • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
                   • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

อัลบั้มภาพ

18 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 191 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สถานที่ในการขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.391 (ค...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • ความรู้ เรื่อง การปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง
 • สื่อออนไลน์การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ
  10 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง