logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จึงทำการเผยแพร่ผ่าน Website http://www.oic.go.th/web2017/main_.html

อัลบั้มภาพ

11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 ใน...
  18 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแ...
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1 มีสินค้าจ...
  5 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง