logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนฯ ครั้งที่ 2 เรื่อง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 การขึ้นทะเบียน รื้อถอน จำหน่าย ที่ดินและอาคารราชพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
18 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแ...
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงประชาชนได...
  11 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1 มีสินค้าจ...
  5 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง