logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสร้างตลาดสานผลิตภัณฑ์ส่งเสริมชุมชน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินโครงการ"สร้างตลาด สานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมชุมชน" โดยดำเนินการอบร...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบา...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ...
  28 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง