logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อจิบกาแฟ แลยุติธรรม

ส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ จิบกาแฟ แลยุติธรรม

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ จิบกาแฟ แลยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกันของคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมีหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์จังหวัดสุโขทัย กรมคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย และกรมบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารืออย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม

      ทั้งนี้ นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ จิบกาแฟ แลยุติธรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

17 ตุลาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ แ...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวั...
  26 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมทำบุญตั...
  22 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง