logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน "สร้างตลาด สานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมชุมชน" บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.329 ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

27 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสร้างตลาดสานผลิตภัณฑ์ส่งเสริมชุมชน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินโครงการ"สร้างตลาด สานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมชุมชน" โดยดำเนินการอบร...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแล...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจั...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง