logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวนันทา ชูพินิจ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการรักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ(ครั้งที่ ๑) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.๓๒๙

นางสาวนันทา ชูพินิจ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ ๑) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.๓๒๙ (บริเวณที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก) ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

1 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง