logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัยโดยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

9 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบน...
  8 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจาร...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง