logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 การขึ้นทะเบียน รื้อถอน จำหน่าย ที่ดินและอาคารราชพัสดุ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.329 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และได้จัดตลาดสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าของกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย 

อัลบั้มภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง