logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

างสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยฯ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดฯครั้งที่ 5/2567

                 วันที่ 31 พฤษภาคม 256 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยฯครั้งที่ 5/2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

                ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบโล่พลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีพ.ศ.2565 และประจำปีพ.ศ.2566 ให้กับชุมชนจำนวน 2 แห่ง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย การมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 ท่าน โดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสุโขทัย การมอบเงินชดเชยแก่ผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสุโขทัย คือ นางสาวจิราพร ทิโน อัยการจังหวัดสวรรคโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบนโยบายสำคัญแก่ส่วนราชการ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่มีข้อราชการแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 6/2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

                ในการนี้ นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยฯครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามวันและเวลาดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมนำเชิญธงตราสัญลักษณ์งา...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง