logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ด้วยจังหวัดสุโขทัยจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รวม 11 วัน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ปี 2565 

อัลบั้มภาพ

14 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้...
  9 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบน...
  8 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจาร...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง