logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.64 (โรงเรียนบ้านอานม้า) ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.64 (โรงเรียนบ้านอานม้า) ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 รายการประมูลขายโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ราคาประมูลเริ่มต้นที่จำนวนเงิน 250,000 บาท และยอดที่ได้จากการประมูลเป็นจำนวนเงิน 271,000 บาท

อัลบั้มภาพ

8 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้...
  9 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจาร...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง