logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้...
  9 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบน...
  8 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจาร...
  1 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง