logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.329 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

18 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการสร้างตลาดสานผลิตภัณฑ์ส่งเสริมชุมชน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินโครงการ"สร้างตลาด สานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมชุมชน" โดยดำเนินการอบร...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง...
  4 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแล...
  นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจั...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง