logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สุโขทัย ร่วมต้อนรับนางกมลรัตน์ สังข์สุวรรณ สรรพากรพื้นที่สุโขทัย นายสท้าน วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย นายสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุโขทัย และร่วมประชุม คบจ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย (คบจ.สุโขทัย) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

1 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้...
  9 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบน...
  8 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง