logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

     เมื่อวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยได้มีการ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เรื่องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 จำนวน 42 แปลง เเละประเมินราคาที่ดินแปลงตกหล่นจำนวน 7,708 แปลง ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุแป...
  19 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในตรวจส...
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุแป...
  19 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง