logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดน้ำขุม ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีนคร

                  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.ณ วัดน้ำขุม ม.3 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยมี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอศรีนคร กล่าวบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของอำเภอและปัญหาความต้องการของพื้นที่ดำเนินโครงการ

                  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวพบปะ และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอศรีนคร ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เดือน 1 ผลงาน มอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย และมอบเงินสงเคราะห์สิ่งของช่วยเหลือราษฎร พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการที่เปิดให้บริการอยู่ภายในบริเวณงาน

                 ในการนี้ นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดน้ำขุม ม.3 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ได้นำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระต่างๆ เพื่อออกจำหน่าย/จ่ายแลกให้กับประชาชนในบริเวณในงานดังกล่าว 

อัลบั้มภาพ

26 ตุลาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ แ...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวั...
  26 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมทำบุญตั...
  22 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง