logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

             สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ โดยมี นางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้ 

            ในการนี้ นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จึงได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ...
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้เข้าร่วมนำเชิญธงตราสัญลักษณ์งา...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง