logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท. 296 เพื่อประมาณการราคาสำหรับจำหน่ายต่อไป ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคาราชพัสดุ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท. 296 เนื้อที่ประมาณ 4-1-62 ไร่ มีอาคารที่มีสภาพทรุดโทรมจำนวน 2 หลังคือ อาคารโรงรียนบ้านหนองกระดี่ (อาคารไม้ 2 ชั้น) และอาคารราชพัสดุ อาคารโรงฝึกงาน (อาคารไม้ชั้นเดียว) เพื่อประมาณการราคาสำหรับจำหน่ายต่อไป
ณ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

อัลบั้มภาพ

19 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ราชพัสดุแป...
  19 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในตรวจส...
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง